دکتر ابوالحسن مسجرزاده
  آدرس مطب:
  شماره تماس: 22056566