دکتر عبدالرضا حبیبی
  آدرس مطب: خ آفريقا-پائين ترازبزرگراه مدرس -مجتمع پزشکان سينا
  شماره تماس: 22046474   

فلوشیپ جراحی زانو