دکتر حسن فرهمند
  آدرس مطب: - بين فلکه اول آرياشهر – و 24 متری خسرو – شماره 605 روزهای زوج ( 44212547 ) 2- م آرژانتين – خ الوند بالاتر از بيمارستان کسری پ 29 روزهای فرد ( 88781751 )
  شماره تماس: 44212547   88781751