دکتر سيد محمد کاظم آقامير
  آدرس مطب: پیروزی- روبروی ستاد مشترک نیروی هوایی- ساختمان میثم- روزهای زوج و ضلع جنوبی بیمارستان کسری پلاک 12 روزهای فرد
  شماره تماس: 33307066   88670827