بیمارستان کسری تهران جهت اداره بخش پزشکی هسته ای خود، نیاز به متخصص پزشکی هسته ای دارد. از علاقمندان خواهشمند است با شماره تلفن 88781501 تماس حاصل فرمایند 

بیمارستان کسری تهران جهت اداره بخش پزشکی هسته ای خود، نیاز به متخصص پزشکی هسته ای دارد. از علاقمندتان خواهشمند است با شماره تلفن 88781501 تماس حاصل فرمایند