دعوت به همکاری متخصص زنان و زایمان
بیمارستان فوق تخصصی کسری به تعدادی پزشک متخصص زنان و زایمان با پروانه مطب تهران به عنوان پزشک مقیم زنان نیاز دارد لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با شماره های 82111393 و 82111398 تماس حاصل فرمایند.