جناب آقای دکتر محمدرضا مسجدی

بدینوسیله اعطای جایزه ویژه رییس کل سازمان بهداشت جهانی به جنابعالی بعنوان دبیر کل جمعیت مبارزه بااستعمال دخانیات ایران، به پاس فعالیت های همه جانبه شما در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات در سطح ملی و بین المللی را تبریک گفته، و موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

 

                                                          مدیرعامل،هیئت مدیره، پزشکان و پرسنل بیمارستان کسری