به مناسبت گرامیداشت روز رادیولوژی مدیر عامل بیمارستان کسری جناب آقای دکتر روح الهی به همراه مدیران بیمارستان در واحد تصویر برداری حضور یافته و این روز را به پزشکان و پرسنل محترم این واحد تبریک گفتند.