دومین جشنواره بزرگ ترویج زایمان طبیعی روز پانزدهم اردیبهشت ماه به مناسبت روز ماما با حضور مادران باردار و پدران و همچنین مادران و پدرانی که اخیرا با زایمان طبیعی دارای فرزند شدند در سالن کنفرانس بیمارستان کسری برگزار شد.