بیمارستان کسری به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از پرستاران واجد شرایط (خانم و آقا) دعوت به همکاری می نماید. از پرستاران واجد شرایط تقاضا می شود فرم دعوت به همکاری در منوی اصلی وبسایت بیمارستان را تکمیل نمایند.