بیمارستان کسری جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از کارشناسان تغذیه خبره خانم با سابقه کار بیمارستانی دعوت به همکاری می نماید. خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط به تکمیل فرم دعوت به همکاری در صفحه اصلی وبسایت اقدام فرمایند.