جشن روز کار و کارگر همچون سنوات گذشته به پاس تجلیل از زحمات همیشگی پرسنل و با حضور محترم مدیران ارشد و جمعی از مسئولین و پرسنل بیمارستان کسری برگزار گردید