چکیده :

وبینار هموویژولانس در بیمارستان کسری برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی کسری ، روز گذشته این وبینار در محل سالن سمینار بیمارستان برگزار شد . وبینار هموویژولانس با همکاری سازمان انتقال خون استان تهران در سطح کشوری برای آموزش کارکنان این حوزه هر ساله برگزار می شود. 

در این دوره اعضاء هسته هموویژولانس که شامل ؛ پزشک ارشد هموویژولانس ،  مسئول فنی آزمایشگاه ، سوپروایزر آزمایشگاه، مسئول بانک خون و سوپروایز آموزشی بیمارستان فوق تخصصی کسری شرکت کرده اند.