همکاری با ما


متقاضی محترم در صورت تمایل به تکمیل فرم اعلام امادگی برای همکاری با بیمارستان کسری، ابتدا فایل را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل به نشانی kasrahospital.hr@gmail.com ایمیل نمایید. بدیهی است تکمیل فرم و ثبت اطلاعات به معنای استخدام شما نیست. در صورت نیاز به تخصص شما، برای مصاحبه دعوت می شوید.