تمام زوجهایی که تصمیم به بارداری دارند لازم است قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره و بررسی اجمالی زوجین به درمانگاه زنان مراجعه نمایند.

در بیمارستان کسری مشاوره قبل از بارداری انجام شده و پاسخگوی سئوالات احتمالی شما هستیم تا در شرایط مطلوب بارداری صورت بگیرد.