بیمار عزیز لازم است که شما اطلاعات مختصری در رابطه با عمل بای پس داشته باشید :

اتاق عمل:

شما اول در اتاق عمل به دستگاه مانیتورینگ قلبی متصل خواهید شد تا قلب شما در طول جراحی کنترل شود. یک داروی بیحس کننده موضعی تجویز شده و سپس داروی بیهوش کننده عمومی دریافت خواهید کرد. طول عمل جراحی 4- 6 ساعت می باشد که این میزان بستگی به میزان پیچیدگی انسداد رگها دارد. یک لوله تنفسی داخل نای از راه دهان برای شما گذاشته می شود تا به راحتی به شما اکسیژن داده شود و پرستاران بتوانند ترشحات ریوی شما را تخلیه کنند. سوند ادراری برای شما تعبیه خواهد شد تا میزان ادرار اندازه گیری شود داروی ضد انعقادبنام هپارین داده می شود تا از لخته شدن خون جلوگیری شود بعد شما به دستگاه قلب و ریه مصنوعی متصل می شوید که جایگزین پمپاژ قلب شما خواهد شد در طول عمل در حالیکه جراح برروی قلب شما کار می کند حرکت قلب متوقف می باشد.سپس با توجه به تشخیص جراح، بای پس به روش های مختلف انجام می گیرد.ممکن است از سیاهرگ پای شما یا سرخرگ رادیال دست یا سرخرگ پستانی موجود در پشت استخوان جناغ دیواره سینه رگ برداشته شود که سرخرگهای پستانی از رگهایی هستند که انسداد مجدد آنها بسیار کم است.

درجراحی، رگ جدا شده را از یک سر به آئورت جایی که منشاء سرخرگهای کرونری است. پیوند می زند و سر دیگر رگ رابه سرخرگ کرونری مسدود شده در زیر ناحیه مسدود شده پیوند می زند و بعد از تمام شدن مراحل پیوند چنانچه جراح اطمینان حاصل کرد که به قلب

خونرسانی خوبی می شود، و نشتی خون دیده نمی شود قلب با شوک الکتریکی دوباره شروع به کار می کند و دستگاه قلب و ریه مصنوعی از شما جدا می گردد. سپس لوله هایی در زیر قلب کنار ریه ها به شما متصل خواهد که ترشحاتی مثل سروز یا خون و  . . . از این لوله ها خارج میگردد.

ICU  قلب :

شما به ICU قلب می روید و به دستگاه تنفس متصل می شوید که این دستگاه کار ریه را برای شما انجام می دهد کم کم بیدار می شوید همانطور که گفته شد لوله نای رادر دهان حس خواهید کرد که ممکن است تحمل آن برای شما، ایجاد تهوع کند به سوالات پرستاران با سر یا دست جواب دهید تا درجه هوشیاری شما. انداره گیری شود بعد از چند ساعت لوله تنفسی بابرگشت توانایی تنفس شما خارج می شود لوله ها و سیم هایی به شما متصل است که به نوبت در زمان اقامت شما در ICU از شما جدا خواهد شد سپس با سرفه و فیزیوتراپی تنفسی می توانید به تیم درمان کمک کنید تا مراحل درمان شما به راحتی پیش رود به توصیه های پرستاران توجه فرمائید بعد از اینکه شرایط شما روبه بهبودی رفته لوله های سینه ای خارج می شود و می توانید کم کم از تخت پائین بیائید . کم خونی بعد جراحی شایع است ولی با گذشت زمان بهتر خواهید شد. عوارض بعد عمل ممکن است شامل ذات الریه، عفونت دستگاه ادراری یا به ندرت باعث سکته مغزی باشد بی نظمی های در ضربان قلب شایع است که با داروهای تجویز شده برطرف خواهد شد. برای چند روزی در ICU می مانید سپس به دستور جراح و پزشک بیهوشی به بخش داخلی جراحی قلب منتقل خواهید شد.و بعد از 4-5 روز یا بیشتر مرخص خواهید شد . 

بخش داخلی جراحی قلب :

زمانی که ICU را ترک می کنید به اتاق معمولی می روید ممکن است تعریق شبانه داشته باشید داروهایی به شما داده می شود . عمیقاً نفس بکشید سرفه کنید تا ریه های شما پاک شود شما آغاز به حرکت و قدم زدن در اطراف می کنید می توانید تغذیه معمولی داشته باشید و هر روز بهبودی بیشتری خواهید داشت.

 

 


تهيه و تنظيم : گروه آموزش به بیمار

82111300

تاریخ تدوین : مرداد ماه 1393

تاریخ  آخرین بازنگری:مرداد ماه 1396

ویرایش: سوم