آزمایشگاه و آسیب شناسی
معرفی آزمایشگاه بیمارستان کسری

بخش بیوشیمی آزمایشگاه یکی از بخش های فعال ومهم بیمارستان میباشد. دراین بخش تست هایی از قبیل قند، اوره، کراتینین، کلسترول، تری گلیسیرید، آنزیم های کبدی، آنزیم های قلبی،الکترولیت های بدن و...صورت میگیرد. استفاده از تجهیزات روز دنیا وبرند معروف هیتاچی وهمچنین نیروی انسانی باتجربه،این شرایط را فراهم کرده تا بصورت شبانه روزی کلیه تست های   بخش اورژانسی انجام گرفته.ضمن اینکه در کنار سرعت بالای کار،کیفیت  نیز در بالاترین سطح صورت پذیرد.استفاده از دو کنترل در هرشیفت کاری و بررسی در نرم افزار جامع کنترل کیفی طبق قوانین وستگاردوانجام کنترل رفرانس به عنوان کنترل خارجی ،نشان دهنده میزان دقت وصحت جواب  در بخش است،سیستم جوابدهی اتومات نیز جلوی خطای واردشدن جواب توسط نیروی انسانی را گرفته ونتایج بوسیله نرم افزار از دستگاه به سیستم منتقل میشود.استفاده از تکنولوژی بارکدینگ از جا افتادن تست جلوگیری میکند.درمجموع کلیه فعالیت های بخش بیوشیمی بابهترین کیفیت وکمترین زمان،آماده سرویس دهی به مراجعین محترم می باشد.